Sala Enrollment

EnglishKhmer

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ១៩៤៩ ដែលកាលនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា វិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ច។ ក្រោយត្រូវបានប្ដូរទីតាំង និងឈ្មោះជាច្រើនលើក វាក៏បានក្លាយជាសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋជាផ្លូវការ ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ និងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។ បច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវព្រះមុន្នីវង្ស។

បរិក្ខាសិក្សា

 • បណ្ណាល័យចំនួន២ (ច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ច)
 • បន្ទប់កុំព្យូទ័រ
 • សាលប្រជុំចំនួន៥
 • បន្ទប់សវនការសម្រាប់អនុវត្ត
 • មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ
 • មជ្ឈមណ្ឌលកីឡា
 • ចំណតយានយន្ត
 • ភោជនីយដ្ឋាន
 • សួនច្បារ

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយទៅជាសាកលវិទ្យាល័យឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិសម្រាប់គុណភាពអប់រំ ការច្នៃប្រឌិត ការស្រាវជ្រាវ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ។

បេសកម្ម

ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យខាងលើ ស.ភ.ន.វ.ស បានកំណត់នូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ បេសកកម្មដូចខាងក្រោម៖

 • ផ្តល់ជូននិស្សិតនូវចំណេះដឹង ជំនាញ សមត្ថភាព និងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ដើម្បីបំពេញតាមត្រូវការទីផ្សារការងារ និងសង្គម។
 • ផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពស្រាវជ្រាវ លើកកម្ពស់ការបន្តការសិក្សាជានិរន្តរ៍ និងការយល់ដឹងពី អន្តរវប្បធម៌ និងការចូលរួមជាមួយសហគមន៍។
 • គាំទ្រដល់ការច្នៃប្រឌិតក្នុងការអប់រំ និងឱកាសស្មើគ្នាជាសាកលវិទ្យាល័យឈានមុខគេ ដើម្បីបំពេញតាមបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់។
 • បម្រើជាប្រភពនៃចំណេះដឹង និងជំនាញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយការពង្រឹងបណ្តាញ របស់សាកលវិទ្យាល័យទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

គោលដៅ

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រមានគោលដៅសំខាន់និងគោលដៅរងប្រាំមួយដើម្បីសម្រេចបាននូវបេសកកម្ម។ គោលដៅចំបងរបស់ RULE គឺឆន្ទៈក្នុងការឈានដល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ។

គោលដៅរងៈ

 1. បង្កើតគោលនយោបាយបង្រៀនប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីទទួលបាននូវសិស្សល្អបំផុត
 2. ដើម្បីអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវ និងការច្នៃប្រឌិត
 3. ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការអភិបាលកិច្ចល្អដែលកសាងនូវភាពរឹងមាំនៃសាកលវិទ្យាល័យ និងភាពប្រសើរឡើងនៃការអប់រំ
 4. ដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សារៀនសូត្រយូរអង្វែង និងអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងការណែនាំអំពីការងារ
 5. ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងគាំទ្ររបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
 6. បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិ និងអន្ដរជាតិ
ឈ្មោះសាលា
The Royal University of Law and Economics (RULE)
គេហទំព័រសាលា
លេខទូរស័ព្ទ
+855 23 36 26 07 +855 21 47 03
អាសយដ្ឋានអុីមែល
rector@rule.edu.kh
អាសយដ្ឋាន
មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់
ខណ្ឌ
ខណ្ឌចំការមន
ទីក្រុង
ភ្នំពេញ